Mời đăng quảng cáo trên Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT

0
628
1 TRANG QUẢNG CÁO BÌA 4 ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT SỐ XUÂN NHÂM DẦN 2022

Kính gửi: Các Tổ chức, Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học

Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) chủ quản, chủ sở hữu; trân trọng kính mời Các Tổ chức, Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học tham gia đăng quảng cáo trên Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT.

Kinh phí đăng cụ thể như sau:

STT Thể loại đăng Kinh phí đăng; Vị trí đăng &Ấn phẩm đăng
1 Đăng bài viết giới thiệu hoạt động, sản phẩm 1.500.000 VNĐ/1 trang (chưa thuế VAT)
2 Đăng hình ảnh quảng bá có địa chỉ, điện thoại, có nội dung giới thiệu +Bìa 1: 15.000.000 VNĐ. +Bìa 4: 10.000.000 VNĐ. +Bìa 2 hoặc Bìa 3: 7.000.000 VNĐ (chưa thuế VAT)

 

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT