Mời viết bài Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT số tháng 4/2022

0
544
BÌA 1 ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT SỐ XUÂN NHÂM DẦN 2022

Căn cứ Luật Báo chí 2016, Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) chủ quản, chủ sở hữu; được Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấp phép xuất bản Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT.

Sau 3 năm hoạt động xuất bản, phát hành đều đặn 4 kỳ/năm vào các tháng 4, 6, 9, 12 hàng năm. Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT đã được Cục Quản lý thông tin khoa học công nghệ quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Công ty TVEL trân trọng kính mời các Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo; Anh Chị Em Thành viên, Cộng tác viên tham gia viết bài đăng trên Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT số ra tháng 4/2022, Chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 – 30/4/2022).

Bố cục nội dung của Đặc san GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT như sau:

+ Chuyên mục SỰ KIỆN KỲ NAY: Đăng tải nội dung về sự kiện của đất nước nhân dịp Đặc san xuất bản, nội dung các hoạt động kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, hoạt động pháp luật, nội dung hoạt động của Trung tâm CEDC, Công ty TVEL và của các đơn vị trực thuộc.

+ Chuyên mục HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Đăng tải nội dung hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nội dung về những tấm gương điển hình trong dạy và học của thầy cô giáo, của học sinh, sinh viên.

+ Chuyên mục GÓC NHÌN PHÁP LUẬT: Đăng tải nội dung phản biện về các vụ án còn một số tình tiết chưa phù hợp quy định của pháp luật, nội dung hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật.

+ Chuyên mục VĂN HÓA – VĂN NGHỆ: Đăng tải nội dung về hoạt động văn hóa, văn nghệ, nội dung các tác phẩm văn học.

Công ty TVEL rất mong được Các Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà báo, Nhà giáo; Anh Chị Em Thành viên, Cộng tác viên quan tâm, ủng hộ, tham gia viết bài đăng trên Đặc san. Bài viết đề nghị các tác giả gửi trực tiếp về Zalo số điện thoại: 0903682486 hoặc Email: banbientapgdpl@gmail.com trước ngày 20/3/2022.

Trân trọng.

BAN BIÊN TẬP ĐẶC SAN GIÁO DỤC & PHÁP LUẬT