TRUYỀN HÌNH-VIDEO

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 14/7/2024

15 Tháng Bảy, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/07/14/upload_2623/s14-7-24-1.mp4

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 11/7/2024

12 Tháng Bảy, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/07/11/upload_2623/s11-7-2024.mp4 NGUỒN: https://dangcongsan.vn  

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 27/6/2024

28 Tháng Sáu, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/06/27/upload_2623/27-6-2024.mp4

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 26/6/2024

27 Tháng Sáu, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/06/26/upload_2623/s26-6-24.mp4 BBT

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 15/6/2024

16 Tháng Sáu, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/06/15/upload_2623/bantinthoisunhay15thang6nam2024.mp4 NGUỒN: https://dangcongsan.vn/video/ban-tin-thoi-su-ngay-15-6-2024-1887286.html

BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 11/6/2024

12 Tháng Sáu, 2024

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2024/06/11/upload_2623/bantinthoisungay11thang6nam2024.mp4 NGUỒN: https://dangcongsan.vn/video/ban-tin-thoi-su-ngay-11-6-2024-1887281.html