NHÂN VÔ THẬP TOÀN

Ông trời không cho ai mọi thứ và cũng không lấy hết của ai.
Có ý kiến cho rằng, ta không giàu có, khuyết điểm này nọ là do ông trời đã cho ta nhiều thứ khác quá rồi. Nên ta bằng lòng và vui với cuộc sống hiện tại thôi.
Ý kiến phản biện, tư duy như thế thì sẽ luôn luôn nghèo. Phải nghĩ là, ông trời chưa cho ta những thứ đó vì muốn ta phải nỗ lực, sống có mục đích và thay đổi bản thân. Nếu như ta học được những bài học cần thiết, ta sẽ thay đổi được số mệnh mà ta đã đinh ninh trong đầu.
Nghe cũng có lý.
Vì ta cũng tin vào câu nói, thành công hay thất bại nằm ở hai chữ: tôi muốn.
Quan trọng là mình dám muốn đã.
Cho nên, từ nay sẽ không suy nghĩ mặc định là mình không giàu hay kém cỏi nhiều thứ vì ông trời không cho, mà phải nỗ lực nhiều hơn với niềm tin ai rồi cũng khác, tận nhân lực tri thiên mệnh.
Có thể, trong hành trình thay đổi bản thân đó, cuối cùng, ta vẫn không đạt được điều mình mong muốn. Nhưng ít ra, ta đã có một cuộc đời thú vị vậy.

BTV/ĐS GDNN