Chết đi về đâu?

– Đệ tử: “Thầy ơi: Làm sao biết Mẹ con chết đi về đâu?”.

– Sư phụ: Trước đây chưa hiểu, Thầy cũng hơi sợ. Sợ mình chưa tu tốt không biết có bị đọa gì không? Sau này Thầy lại nghĩ khác. Thực ra chết đi về đâu cũng được hết trơn à. Chắc chắn đi về đâu cũng là bài học giác ngộ hết. Nếu mình là người sẵn sàng học bài học giác ngộ thì đi tới đâu cũng là bài học giác ngộ cả cho nên không có gì phải sợ là mình chết đi về đâu.

 

DIỆU LINH ST/ĐS GDNN