Trung tâm CEDC khen thưởng tặng học sinh giỏi, xuất sắc máy tính laptop

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024, ngày 17/6/2024 Giám đốc Trung tâm CEDC đã ký Quyết định số 30 & 31 về việc khen thưởng 2 em học sinh giỏi, xuất sắc vượt khó hiếu học có tên như sau: 

BTV MINH QUANG