THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN THÁI ĐIỀN Ở ĐÀ NẴNG

Ông Nguyễn Thái Điền.

Thời gian gần đây, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) nhận được một số thông tin việc ông Nguyễn Thái Điền vận động tiền cổ đông cho Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung do ông Nguyễn Thái Điền làm Tổng Giám đốc ở TP. Đà Nẵng.

Về việc này, Giám đốc Trung tâm CEDC xin thông báo:

1/ Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung do ông Nguyễn Thái Điền làm Tổng Giám đốc ở TP. Đà Nẵng không liên quan gì đến Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC).

2/ Ông Nguyễn Thái Điền sinh ngày 10/08/1984 làm Giám đốc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật tại Miền Trung ở Đà Nẵng là Chi nhánh của Công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL), là đơn vị hạch toán độc lập do Trung tâm CEDC chủ quản, chủ sở hữu; không có ngành nghề kinh doanh, chức năng huy động vốn cổ đông. Từ ngày thành lập đến nay ông Nguyễn Thái Điền cũng chưa thực hiện đúng các thỏa thuận theo Hợp đồng công việc và đang nằm trong diện cơ quan chủ quản, chủ sở hữu xem xét xử lý.

3/ Việc ông Nguyễn Thái Điền huy động vốn cổ đông cho Công ty Cổ phần Vựa Miền Trung do ông làm Tổng Giám đốc nếu có sai phạm, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thạc sĩ, Nhà báo Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm CEDC, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TVEL trân trọng thông báo.