Trang chủ CỔNG THÔNG TIN Nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh...

Nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận

0
25
Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu và đề xuất đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương quy mô 8 làn xe, đoạn tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận quy mô 6 làn xe theo phương thức đầu tư PPP toàn tuyến.
 Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6727/VPCP-CN ngày 31/8/2023 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận.

Cụ thể, xét báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về tình hình đầu tư tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu và đề xuất đầu tư mở rộng đoạn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương quy mô 8 làn xe, đoạn tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận quy mô 6 làn xe theo phương thức đầu tư PPP toàn tuyến.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và địa phương có tuyến đường đi qua thống nhất loại hợp đồng phù hợp, trường hợp cần thiết báo cáo Quốc hội về việc áp dụng loại hợp đồng PPP và việc giao cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo việc đầu tư mở rộng được triển khai thuận lợi nhất có thể.

Mạnh Hùng
NGUỒN: https://dangcongsan.vn/bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong/tin-tuc/nghien-cuu-mo-rong-tuyen-cao-toc-thanh-pho-ho-chi-minh-trung-luong-my-thuan-645553.html