Trang chủ CỔNG THÔNG TIN Hà Tĩnh phân bổ hơn 9 tỷ đồng thực hiện Chương trình...

Hà Tĩnh phân bổ hơn 9 tỷ đồng thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

0
28
Tỉnh Hà Tĩnh quyết định phân bổ hơn 9 tỷ đồng để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2023. Theo đó, các đơn vị cấp tỉnh được phân bổ 532 triệu đồng và các đơn vị cấp huyện được phân bổ 8,478 tỷ đồng.
Hà Tĩnh phân bổ hơn 9 tỷ đồng để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. (Ảnh minh họa: diendandoanhnghiep.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2023.

Theo đó, phân bổ các đơn vị cấp tỉnh 532 triệu đồng, cấp huyện 8,478 tỷ đồng (Hương Sơn 1,643 tỷ đồng, Đức Thọ 935 triệu đồng, Kỳ Anh 935 triệu đồng, Thạch Hà 850 triệu đồng, Can Lộc 786 triệu đồng, Cẩm Xuyên 744 triệu đồng, Nghi Xuân 489 triệu đồng, Lộc Hà 489 triệu đồng, Vũ Quang 460 triệu đồng, Hương Khê 234 triệu đồng, thành phố Hà Tĩnh 510 triệu đồng, thị xã Kỳ Anh 212 triệu đồng và thị xã Hồng Lĩnh 191 triệu đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và các cơ quan liên quan thông báo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị được giao kế hoạch vốn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao đúng kế hoạch; kiểm tra, giám sát và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành về quản lý, điều hành thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện cấp phát nguồn vốn kịp thời, đúng quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện; thanh, quyết toán, giải ngân kinh phí; đảm bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện giải ngân nguồn vốn kịp thời, đúng quy định.

Các đơn vị cấp tỉnh được giao kế hoạch vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng; thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo đúng quy định hiện hành về quản lý, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Chủ động cân đối bố trí ngân sách cấp huyện, lồng ghép với ngân sách Trung ương và huy động tối đa nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn, đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ./.

PV
NGUỒN: https://dangcongsan.vn/kinh-te/ha-tinh-phan-bo-hon-9-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-moi-xa-mot-san-pham-643799.html